Gmina Iwaniska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

„Nowy zawód mam – program aktywizacji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej”

Get Adobe Flash player

Realizator projektu

Gmina Iwaniska/O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Iwaniskach
ul. Rynek 3
27-570 Iwaniska
tel/fax 15 8601203

    Od 24 lipca 2012 r. w siedzibie O?rodka Kszta?cenia Zawodowego w Opatowie przy ul. ?mielowskiej 4 w ramach realizowanego przez Gmin? Iwaniska / O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Iwaniskach Projektu Nowy zawd mam program aktywizacji spo?ecznej i zawodowej klientw pomocy spo?ecznej rozpocz??y si? szkolenia zawodowe dla 11 kobiet w zakresie Fryzjer - szkolenie w ilo?ci 140 godz.
Szkolenie b?dzie obejmowa?o zaj?cia teoretyczne i praktyczne.


Projekt wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego Dzia?anie: 7.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddzia?anie: Poddzia?anie 7.1.1.Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji przez o?rodki pomocy spo?ecznej.

logo KAPITAL LUDZKI

UEEFS L-kolor

 logo sbrr kolor

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Statystyka odwiedzin

Odsłon : 39630