Gmina Iwaniska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

„Nowy zawód mam – program aktywizacji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej”

Get Adobe Flash player

Realizator projektu

Gmina Iwaniska/O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Iwaniskach
ul. Rynek 3
27-570 Iwaniska
tel/fax 15 8601203

W dniu 16 kwietnia 2012 w siedzibie ?wi?tokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach zosta? podpisany przez Kierownika O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Iwaniskach: Pani? Mari? Sewrwinowsk? oraz Skarbnika Gminy Pani? Barbar? Mroczkowsk? Aneks do  Umowy Ramowej Projektu systemowego: Nowy zawd mam-program aktywizacji spo?ecznej i zawodowej klientw pomocy spo?ecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki wsp?finansowanego ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Projekt wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego Dzia?anie: 7.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddzia?anie: Poddzia?anie 7.1.1.Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji przez o?rodki pomocy spo?ecznej.

logo KAPITAL LUDZKI

UEEFS L-kolor

 logo sbrr kolor

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Statystyka odwiedzin

Odsłon : 39637