Gmina Iwaniska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

„Nowy zawód mam – program aktywizacji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej”

Get Adobe Flash player

Realizator projektu

Gmina Iwaniska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach
ul. Rynek 3
27-570 Iwaniska
tel/fax 15 8601203

Został złożony przez Gminę Iwaniska / Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO KL na 2012 rok.

Gmina Iwaniska / Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach po otrzymaniu pozytywnej opinii merytorycznej wniosku, przystąpi do realizacji projektu systemowego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja Integracji społecznej” Działanie 7.1. „Rozwój
i upowszechnienie aktywniej integracji” Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych (kobiet) z terenu Gminy Iwaniska korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie: 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie: Poddziałanie 7.1.1.„Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej„.

logo KAPITAL LUDZKI

UEEFS L-kolor

 logo sbrr kolor

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Statystyka odwiedzin

Odsłon : 45134