Gmina Iwaniska/Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

„Nowy zawód mam – program aktywizacji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej”

Get Adobe Flash player

Realizator projektu

Gmina Iwaniska/O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Iwaniskach
ul. Rynek 3
27-570 Iwaniska
tel/fax 15 8601203

Zosta? z?o?ony przez Gmin? Iwaniska / O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Iwaniskach w ?wi?tokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO KL na 2012 rok.

Gmina Iwaniska / O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Iwaniskach po otrzymaniu pozytywnej opinii merytorycznej wniosku, przyst?pi do realizacji projektu systemowego. Projekt jest wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji spo?ecznej Dzia?anie 7.1. Rozwj
i upowszechnienie aktywniej integracji Poddzia?anie 7.1.1. Rozwj upowszechnianie aktywnej integracji przez o?rodki pomocy spo?ecznej

Projekt skierowany jest do osb bezrobotnych (kobiet) z terenu Gminy Iwaniska korzystaj?cych ze ?wiadcze? pomocy spo?ecznej.

Projekt wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego Dzia?anie: 7.1 Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddzia?anie: Poddzia?anie 7.1.1.Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji przez o?rodki pomocy spo?ecznej.

logo KAPITAL LUDZKI

UEEFS L-kolor

 logo sbrr kolor

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Statystyka odwiedzin

Odsłon : 40149